Screenshot 2023-11-28 at 18.52.39

Wetenschappelijke basis

Talent in Groei Loopbaanbegeleiding brengt experten in hoogbegaafdheid, onderpresteren en talentontwikkeling in verbinding met jou. We werken volgens de 5 loopbaancompetenties (Kuijpers, 2005): motievenreflectie, kwaliteitenreflectie, werkexploratie, loopbaansturing en netwerken. Verder laten we ons inspireren door de conceptuele theorie voor succesvolle intelligentie (Sternberg, 2021) en het talentontwikkelingsmodel uit Nederland (Houkema en Kaput, 2011) om er een paar te noemen.

Tot 50% van de hoogbegaafden gaat in hun leven onderpresteren (Siegle & McCoach, 2018). Je bent dus niet alleen in je zoektocht naar talentontwikkeling. Wij zetten met onze werking in op totaalontwikkeling van de brede talenten. Wij inspireren je om de betere versie van jezelf te worden, als persoon en als professional. Dat doen we met de in België ontwikkelde methode Slim onderpresteren aanpakken (Desmet & Gevaert, 2018), in de volwassen versie Go Achieve!

Onze werking onderscheidt zich van de anderen door:
 • – Wetenschappelijk onderbouwde begeleiding en programma’s
 • – Maattrajecten individueel of in groep: jouw loopbaanvraag en -compenties concreet maken
 • – Totaalontwikkeling staat centraal: cognitief (stimulerend), socio-emotioneel (veerkracht),sociaal (verbinding) en psychomotorisch (beweging)
 • – Stap-voor-stap, cliëntgericht, versterkend, in afstemming, realistisch, doelgericht,emancipatorisch en op jouw maat; met als doel je talent (beter) tot ontwikkeling te kunnen brengen
 

Wij geven je de regie in handen, met een loopbaanbegeleider naast je. Samen zoeken we naar realistische doelen en plannen we de weg ernaartoe. We verkennen je sterktes en je uitdagingen: wat wil je meer inzetten en waar ben je (niet) goed in en wil je liever minder tijd aan besteden? Vandaar richten we onze blik op hoe dit te verwezenlijken: kan dat binnen de huidige organisatie en hoe pakken we dat aan?

Onze werkwijze in zijn geheel, hieruit wordt samen met jou een keuze gemaakt:
 • Motievenreflectie: nadenken over wensen en waarden die van belang zijn voor jouw loopbaan. Bewust worden van wat jij belangrijk vindt in je leven: wat geeft jou voldoening en maakt het leven en werken prettiger?
 • Kwaliteitenreflectie: we bespreken wat je al kan en nog kunt leren en hoe je dit je in loopbaan kunt gebruiken. We verkennen je vaardigheden, competenties maar ook je kwaliteiten en eigenheid als troeven. We brengen samen je uitdagingen en talenten in kaart. Dat doen we steeds doelgericht, wij gaan verder dan het benoemen. Samen met jou maken we dit concreet.
 • Werkexploratie: onderzoeken van verwachtingen in werk en de mogelijkheden om te veranderen van werk. Met je profiel en behoeften in de hand op zoek naar werkbaar werk – binnen en/of buiten de huidige werkcontext. Talenten koppelen aan jobprofielen: hoe te interpreteren in relatie tot je eigen talenten? Waar vind je deze jobs, welke regio’s en bedrijven, wat zijn de verwachtingen op deze arbeidsmarkt? Eventuele opleidingen die nodig zijn hiervoor te verkennen.
 • Loopbaansturing: plannen, beïnvloeden en bespreken van je leren en werken gericht op loopbaanontwikkeling. Samenbrengen van de motieven- en kwaliteitenreflectie met werkexploratie: welke behoeften komen bij jou naar boven ikv talentontwikkeling en bevredigend werk?

Het is ons doel om de klant te versterken in de keuzes, het welbevinden te vergroten en de productiviteit te verbeteren in verbinding met zichzelf en anderen (zelfdeterminatietheorie; Ryan & Deçi, Vansteenkiste). Talentontwikkeling komt niet steeds vanzelf tot stand. Een aantal van onze klanten komt pas later in hun leven tot talentontwikkeling en willen die dan meer gaan inzetten. Jezelf kunnen zijn/worden is belangrijk om actief in het leven te staan, dit bevordert de veerkracht. Aanvullend gebruiken wij o.a. de inzichten van Dewulf (2018), Kuijpers (2008), Nauta (2002) en Houkema en Kaput (2011).

Het model van Houkema en Kaput (2011) laat zien hoe alle aspecten van talentonwikkeling samenhangen. In het model ‘Talent in Ontwikkeling’ komen inzichten van diverse theorieën en modellen in hoogbegaafdheid samen. 

We gaan ervan uit dat iedereen talenten te ontwikkelen heeft. Deze ontwikkeling is levenslang. Toch zien we bij onze klanten vaak dat ze al vroeg lijken te zijn stilgevallen, een aantal doordat ze onvoldoende leervaardigheden hadden ontwikkeld waardoor het studietraject ineens niet meer succesvol was. Anderen konden of mochten niet kiezen voor hun meer creatieve talenten. Als volwassene kun je dit alsnog ombuigen om tot meer werkvreugde te komen. Vanuit inzicht in hoe je persoonlijkheid en omgeving je beïnvloeden kun je bewustere keuzes gaan maken. Je kan dan steeds doelgerichter gaan investeren in je eigen ontwikkeling. En kun jij met je talenten een betekenisvolle verandering brengen voor jezelf én voor anderen (Houkema & Kaput, 2011).

Loopbaanbegeleiding in 4 of 7 sessies – een voorbeeld:
 1. Verkennen van je loopbaan tot nu toe: wat werkt en wat wil je veranderen?
 2. Diepgang naar talenten, vaardigheden: wat heb jij in huis?
 3. Jouw waardenreflectie: hoogbegaafden zoeken meerwaarde, waar vind jij die?
 4. Concretiseren van je actieplan
 5. Arbeidsmarktverkenning en behoeften beeld maken: wat kan en wat wil jij?
 6. Vacatures uitpluizen: wat wordt hier precies bedoeld, gevraagd, …
 7. Jouw persoonlijke missie voor meer veerkracht en toekomstperspectieven
Meer informatie

Wil je meer informatie vul dan het formulie rin hieronder. We reageren zo snel mogelijk.

share it :