Screenshot 2023-11-28 at 18.52.39

Wij zijn Talent in groei

Onze visie vertrekt vanuit een empirisch onderbouwde praktijk die op onderzoek gebaseerde richtlijnen volgt.

Tania Gevaert

Tania Gevaert is psychotherapeut (L.Pt.409187), ECHA Specialist in Gifted Education, onderwijstrainer (Steunpunt Onderpresteren vzw, CNO Antwerpen) en Facilitator Peers4Parents. Tania is eigenaar van de praktijk Samen Slimmer Groeien, expertisecentrum in hoogbegaafdheid. Dit multidisciplinaire team doet aan adviseren, begeleiden en coachen van (hoog)begaafde leerlingen, hun ouders en scholen, maar ook hoogbegaafde volwassenen. Het team is actief in Oostende, Hasselt en Turnhout. SSG is ook een netwerk van deskundigen die nauw samenwerken. www.samenslimmergroeien.be

 

In 2017 stichtte zij samen met Ophélie Desmet, Ph.d (Valdosta State University, VS) het Steunpunt Onderpresteren. Een organisatie voor wetenschappelijk onderzoek en begeleiding van onderpresteren. Het Steunpunt Onderpresteren ontwikkelt programma’s, geeft boeken uit en nodigt jou uit om het materiaal te gebruiken en je ervaringen te delen. www.onderpresteren.be

 

Nicole

Nicole is psychotherapeut (AEP Holder, integratief Dewinter psychotherapeut, gedragstherapeut en EMDR-therapeut), stress- en burn-out coach en gecertificeerd HSP-coach en opgeleid in hoogbegaafdheid. Nicole is eigenaar van de groepspraktijk Talentum te Herenthout, waar zowel kinderen, jongeren als volwassenen terecht kunnen voor therapie en coaching. www.talentumcoaching.be

Nicole werkt nauw samen met experten in hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit zoals het Steunpunt Onderpresteren (dr. Ophelie De Smet) vanuit het team Samen Slimmer Groeien en de Expertgroep Hoogsensitiviteit (dr. S. Van de Voorde). 

Naast therapie en coaching is Nicole ook zeer gedreven in de organisatie van groepstrajecten rond persoonlijke groei, zowel in de praktijk in Herenthout, als 1 maal per jaar een weektraject in het prachtige Kroatië.

 

Lieve

Lieve is een gedreven, ondernemende leerkracht met 25 jaar ervaring in het onderwijs en deskundigheid op vlak van trajectbegeleiding, leer-, motivatie- en (hoog-) begaafdheidcoaching. Ze is de oprichter van BrainUp, waar ze als gecertificeerd talentbegeleider (hoog-)begaafde jongeren en jongvolwassenen begeleidt bij hun ontwikkelingsproces. Ook ouders; leerondersteuners en onderwijsprofessionals kunnen een beroep doen op haar expertise. www.brainupcoaching.com

 

 

Lieve werkt als teamlid nauw samen met expertisecentra Steunpunt Onderpresteren en Samen Slimmer Groeien en maakt deel uit van diverse lerende netwerken (Expertisecentrum Talent, een co-creatie van KULeuven, UAntwerpen, UGent). Zo staat ze voortdurend in verbinding met deskundigen op vlak van (hoog-)begaafdheid en aanverwante disciplines.

Carlijn

Carlijn Hendriks is creatief therapeut drama en leerkracht basisonderwijs (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen). Ze specialiseerde zich in de therapeutische begeleiding van hoogsensitieve kinderen, adolescenten en volwassen en volgde hiervoor meerdere opleidingen op het gebied van coaching (RME) en lichaamswerk. Naast haar eigen praktijk gaf ze les in het lager en hoger onderwijs. Carlijn is  werkzaam bij Samen Slimmer Groeien als therapeut, diagnosticus en loopbaanbegeleider voor hoogbegaafden. Ze behaalde een master communicatiemanagement aan de Ugent. Haar passie is om mensen in hun kracht te zetten en zo meer levens- en werkgeluk te vinden.

Lydia

Mijn naam is Lydia De Win. In ben integratief therapeut, rouwtherapeut en loopbaanbegegeleider. Ik ben eigenaar van RoseRiver (www.roseriver.be), waar ik voornamelijk volwassenen begeleid die op een kruispunt staan in hun leven en/of in hun werk.

 

Ik werk als therapeut samen met het team van Samen Slimmer groeien in Turnhout.

Binnen mijn praktijk als rouwbegeleider heb ik ook heel veel aandacht voor rouw na verlies van een huisdier (www.joonas.be), verdriet dat wel eens vlug terzijde wordt geschoven als onbestaande of onbelangrijk.

Daarnaast fungeer ik heel graag gastspreker en ben ik  trots op mijn eerste boek ‘Veren uit de hemel’ dat verscheen in 2022.

Sofie

Sofie Van den Branden is van basis master in de muziektherapie (LUCA, School of Arts Leuven).  Daarnaast deed ze vele jaren ervaring op als psychotherapeut binnen verschillende settings in de geestelijke gezondheidszorg.  Sofie is erkend loopbaancoach (Talent in Groei voor VDAB) en opgeleid in hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit.  Sinds 2021 werkt ze als vast teamlid in therapiepraktijk Talentum waar kinderen, jongeren en volwassenen terecht kunnen met een brede vraag naar hulpverlening.  

In haar carrière heeft ze vele jaren volwassenen begeleid met een psychische kwetsbaarheid en complex trauma,  alsook slachtofferbegeleiding. Daarnaast heeft ze ruim 10 jaar ervaring als zelfstandig ondernemer met een aanbod van muziektherapeutische trajecten voor kinderen en ouders. Sinds 2021 is Sofie voltijds werkzaam bij therapiepraktijk Talentum waar ze kinderen en volwassenen begeleidt in zowel korte als langdurige begeleidingstrajecten.   

Guy

Guy Borrenbergs is een industrieel ingenieur (Thomas Moore) en een graduaat auto-mechanica (Karel de Grote Hogeschool) die ondertussen bijna 23 jaar professionele ervaring in de business kan optekenen. Als coach is hij binnen de muren van zijn huidige bedrijf een gevestigde waarde om zowel klantencontacten maar ook omzetten te laten stijgen. Hij stuurde gedurende vele jaren een team aan. Eerst in het commerciële gedeelte, daarna op managementniveau. In deze hoedanigheid kreeg hij de kans om verscheidene opleidingen, workshops en cursussen te volgen die hem als teamlid en als leider credentials gaven die hij tot op de dag van vandaag doorgeeft aan al diegenen die willen ontwikkelen op dit gebied.

Naast deze professionele doeleinden is Guy al meer dan 35 jaar actief in verschillende muziekverenigingen op hoog niveau. Hier worden musiceren, maar ook sociale contacten en samenwerken hoog in het vaandel gedragen.