Screenshot 2023-11-28 at 18.52.39

Lieve

Lieve is een gedreven, ondernemende leerkracht met 25 jaar ervaring in het onderwijs en deskundigheid op vlak van trajectbegeleiding, leer-, motivatie- en (hoog-) begaafdheidcoaching. Ze is de oprichter van BrainUp, waar ze als gecertificeerd talentbegeleider (hoog-)begaafde jongeren en jongvolwassenen begeleidt bij hun ontwikkelingsproces. Ook ouders; leerondersteuners en onderwijsprofessionals kunnen een beroep doen op haar expertise. 

Lieve werkt als teamlid nauw samen met expertisecentra Steunpunt Onderpresteren en Samen Slimmer Groeien en maakt deel uit van diverse lerende netwerken (Expertisecentrum Talent, een co-creatie van KULeuven, UAntwerpen, UGent). Zo staat ze voortdurend in verbinding met deskundigen op vlak van (hoog-)begaafdheid en aanverwante disciplines.